Görme Engelliler

OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI

 

 

 

T.C.

OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI

BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü

Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu

 

 

Sayı   :166.01.01/ 25

Karar No:58                                                                                                              02 /10/2017

 

Konu : Okul Aile Birliği Genel Kurul toplantısı

 

         

         SAYIN ÜYEMİZ,                                         

        Okul Aile-Birliği  Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 21 Ekim 2017 Cumartesi  günü,  saat  10:30 da Eğitim Vadisi BTSO Kamil Tolon Bilsem Çok Amaçlı Salonunda yapılacaktır.

         Toplantıya katılmanızı rica  eder, saygılar sunarız.                 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                              BAŞKAN

                                                                                                                           Türker UNAN

 

                                                                                                                                                                            

G Ü N D E M   :

   1-Açılış ve yoklama,

   2-Gündem maddelerinin okunması, ekleme ve çıkarma,

   3-Açık oyla veli üyeler arasından bir divan başkanı ve bir katip seçilmesi,

   4-Saygı Duruşu,İstiklal Marşı

   5-Bir önceki döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi ve ibra edilmesi

   6-Bir önceki döneme ait denetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi ve ibra edilmesi

   7-Yeni Yönetim Kurulunun seçimi ( Veliler arasından 5 asil,5 yedek üyeyi açık oylamayla ),

   8-Yeni Denetim Kurulunun seçimi ( Veliler arasından 1 asil,1 yedek üyeyi açık oylamayla ),

   9-Okul ve öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak  yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülmesi,

  10-İhtiyaçların giderilmesine yönelik  yönetim kurulunun yetkilendirilmesi,

  11-Okulun eğitim ve öğretimde kalite ve başarısının yükseltilmesine ilişkin önerilerde bulunulması,

  12-Dilek ve temenniler,

 

  13-Kapanış.

 

 


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

  Beğen | 0  kişi beğendi